Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | DOM A CHALUPA |                               ADRESÁR | REKLAMA | KONTAKT

NÁPOJE | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | ZAUJÍMAVOSTI | DOBRÉ RADY | GARDEN PARTY | VÝSTAVY | DISKUSIE K ČLÁNKOM                                                             MAPA STRÁNOK
Hľadať na stránkach

Nájdete nás aj
na FaceBook-u

Nájdete nás aj
na Youtube

2007
PartnePartneri

Naposledy pridané


Najčítanejšie

Podmienky poskytovania dotácií účasti na výstavách dátum pridania
11-06-2007


Upozornenie pre záujemcov o účasť na 34. ročníku medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2007


V súčasnosti je v pripomienkovom konaní návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstva, rybnom hospodárstve a lesnom hospodárstve. Účinnosť návrhu nariadenia vlády SR navrhuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR od 15. júla 2007, teda pred termínom konania 34. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2007. Po schválení v legislatívnom procese a nadobudnutí účinnosti očakáva Ministerstvo predkladanie žiadostí zo strany žiadateľov na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) do 30. júla 2007.

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve, rybnom hospodárstve a lesnom hospodárstve formou dotácií a subvencovaných služieb a tovarov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vo svojej rozpočtovej kapitole disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na financovanie účasti na výstavách a veľtrhoch schválených ministerstvom na rok 2007.

Medzi dotácie v poľnohospodárstve je zaradená dotácia na účasť na výstavách. Dotáciu na účasť chovateľov hospodárskych zvierat (ďalej len “chovateľ”) a pestovateľov poľnohospodárskych plodín (ďalej len “pestovateľ”) na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch možno poskytnúť prostredníctvom právnickej osoby založenej podľa osobitných predpisov). Túto dotáciu možno poskytnúť na výstavy schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku. Dotáciu možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov, pričom za oprávnené náklady sa považuje:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1. registračný poplatok,
2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov

c) cena do 8 000 Sk udelená za 1. miesto v súťaži chovateľov alebo pestovateľov na výstave, cena do 6 000 Sk za 2. miesto a

cena do 4 000 Sk za 3. miesto, ak súťaž organizuje právnická osoba podľa odseku 1

Pre tých podnikateľov, ktorí nie sú organizovaní v žiadnom zväze alebo združení, je možnosť čerpať dotáciu formou minimálnej pomoci na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku. Túto dotáciu možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 100 % oprávnených nákladov. Dotácia poskytnutá formou minimálnej pomoci sa prepočíta výmenným kurzom určeným Národnou bankou Slovenska k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
Za oprávnené náklady sa považuje:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1. registračný poplatok,
2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov

V oblasti dotácií na spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov je dotácia formou minimálnej pomoci na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku. Túto dotáciu možno poskytnúť podniku do 100 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považuje:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1. registračný poplatok,
2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

Štátna pomoc v sektore lesného hospodárstva zahŕňa dotáciu formou minimálnej pomoci na účasti na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku, ktorú možno poskytnúť obhospodarovateľovi do 100 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považuje

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1. registračný poplatok,
2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

ZDROJ: MPSR

Autor:
   

verzia pre tlač

Reakcie na článok počet príspevkov: 0
Vaša reakcia:


Podpis:


Odpovedzte na kontrolnú otázku: Akú farbu má SNEH?
(bez správnej odpovede automat nezaznamená Váš príspevok,
a obsah, ktorý ste napísali, sa stratí. Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU. )
Partnerské portále

Posledné reakcie

ReklamaNajdiskutovanejšie

KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | POHĽADNICE | ADRESÁR | REKLAMA | MAPA STRÁNOK | KONTAKT
Obsah stránok je predmetom autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona č.387/1997 Z.z. v platnom znení. Delphine Computers & Software Studio ochrana osobných údajov