Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | DOM A CHALUPA |                               ADRESÁR | REKLAMA | KONTAKT

NÁPOJE | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | ZAUJÍMAVOSTI | DOBRÉ RADY | GARDEN PARTY | VÝSTAVY | DISKUSIE K ČLÁNKOM                                                             MAPA STRÁNOK
Hľadať na stránkach

Nájdete nás aj
na FaceBook-u

Nájdete nás aj
na Youtube

Životné prostredie
PartnePartneri

Naposledy pridané


Najčítanejšie

29. jún - Medzinárodný deň Dunaja dátum pridania
03-07-2007


Obyvatelia podunajských krajín si aj v tomto roku pripomínali 29.júna Medzinárodný deň Dunaja.


Deň Dunaja vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10.výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín (Sofia, jún 1994). Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd Dunaja.

Kvalita vody v Dunaji
Sledovaním kvality vody v Dunaji sa zaoberá Výskumný ústav vodného hospodárstva od roku 1961, najmä v súvislosti so sledovaním kvality hraničných vodných tokov. Od roku 1989 sa vykonáva veľmi podrobné sledovanie kvality vody v Dunaji aj v súvislosti s výstavbou Vodného diela Gabčíkovo.

Výsledky monitorovania preukazujú zlepšovanie kvality vody vo vodných tokoch na Slovensku v dôsledku intenzívneho budovania čistiarní odpadových vôd.

V rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu vôd Dunaja (ICPDR) sa vykonáva medzinárodný monitoring Dunaja, do ktorého je zapojená aj Slovenská republika Výsledky medzinárodného monitorovania Dunaja potvrdzujú zlepšovanie kvality vody v Dunaji. Na základe dohody medzi vládou SR a Maďarskej republiky z roku 1995 sa vykonáva rozsiahly monitoring vplyvu prevádzky vodného diela Gabčíkova na prírodné prostredie. V rámci neho sa už 10 rokov denne vyhodnocuje kvalitatívny a kvantitatívny stav podzemných vôd v území ovplyvnenou prevádzkou VD Gabčíkovo.

Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že prevádzka vodného diela Gabčíkovo sa prejavuje pozitívne na všetkých zložkách životného prostredia Dunaja a priľahlého územia.

Monitoring preukázal napríklad aj skutočnosť že prevádzkou vodného diela Gabčíkovo došlo k zásadnému zvýšeniu výdatnosti studní strategicky významného vodného zdroja Ostrovné Lúčky, slúžiaceho na zásobovanie takmer celej Bratislavy pitnou vodou.

Pre posilnenie regionálnej spolupráce podunajských krajín sa začal v roku 1992 GEF/UNDP Dunajský regionálny program, zameraný na redukciu živín, podporu cezhraničnej spolupráce a podporu nástrojov efektívneho manažmentu riek.

ZDROJ: MŽP SR

Autor:
   

verzia pre tlač

Reakcie na článok počet príspevkov: 0
Vaša reakcia:


Podpis:


Odpovedzte na kontrolnú otázku: Akú farbu má SNEH?
(bez správnej odpovede automat nezaznamená Váš príspevok,
a obsah, ktorý ste napísali, sa stratí. Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU. )
Partnerské portále

Posledné reakcie

ReklamaNajdiskutovanejšie

KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | POHĽADNICE | ADRESÁR | REKLAMA | MAPA STRÁNOK | KONTAKT
Obsah stránok je predmetom autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona č.387/1997 Z.z. v platnom znení. Delphine Computers & Software Studio ochrana osobných údajov