Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | DOM A CHALUPA |                               ADRESÁR | REKLAMA | KONTAKT

NÁPOJE | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | ZAUJÍMAVOSTI | DOBRÉ RADY | GARDEN PARTY | VÝSTAVY | DISKUSIE K ČLÁNKOM                                                             MAPA STRÁNOK
Hľadať na stránkach

Nájdete nás aj
na FaceBook-u

Nájdete nás aj
na Youtube

Životné prostredie
PartnePartneri

Naposledy pridané


Najčítanejšie

MŽP SR otvorilo prvé výzvy na čerpanie pomoci z fondov EÚ dátum pridania
23-01-2008


Od včera Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje prvé výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie na roky 2007 až 2013.Výzvy sú otvorené od dnes tri mesiace, to znamená do 18. apríla 2008. Do tohto termínu môžu uchádzači o nenávratné finančné príspevky predkladať projekty spolu so žiadosťami na Ministerstvo životného prostredia SR. Bližšie informácie o tom, aké podmienky musia spĺňať uchádzači a konkrétne predkladané projekty, nájdu záujemcovia na stránkach: www.opzp.sk, www.enviro.gov.sk.

V tomto kole predkladaných výziev sa o finančné prostriedky môžu uchádzať iba subjekty verejného sektora, ako napríklad samosprávy, štátne organizácie a pod.

Pozitívom je to, že MŽP SR otvorilo tieto výzvy medzi prvými rezortmi, a tým sa môžu peniaze dostať medzi ľudí čo najskôr. Prvé reálne čerpanie je možné od augusta, septembra 2008.

Výzvy, ktoré boli dnešným dňom otvorené:
1) V rámci prvej prioritnej osi (voda): Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
2) V rámci druhej prioritnej osi (protipovodňová ochrana): Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
3) V rámci tretej prioritnej osi (ochrana ovzdušia): Ochrana ovzdušia
4) V rámci štvrtej prioritnej osi (nakladanie s odpadmi): Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie, Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania, Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
5) V rámci piatej prioritnej osi (ochrana prírody): Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území, vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov, Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov, Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

V nasledujúcich týždňoch budú otvorené výzvy pre ďalšie ciele Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013.

Európska komisia schválila Slovensku Operačný program Životné prostredie v novembri 2007. Cieľom tejto pomoci je najmä splnenie záväzkov SR voči Európskej únii v oblasti životného prostredia a preberanie európskej legislatívy do jednotlivých oblastí. Celková suma, ktorú bude môcť Slovensko čerpať v rokoch 2007 až 2013 predstavuje 1,8 mld. eur, čo je v prepočte asi 60 miliárd slovenských korún. Pomoc sa zameriava na tieto oblasti: budovanie vodárenskej infraštruktúry (vodovodov a kanalizácie), protipovodňové opatrenia, ochrana ovzdušia, riešenie problémov v odpadovom hospodárstve a budovanie infraštruktúry v oblasti ochrany prírody.

ZDROJ: Ministerstvo životného prostredia SR

Autor: Peter Višváder
   

verzia pre tlač

Reakcie na článok počet príspevkov: 0
Vaša reakcia:


Podpis:


Odpovedzte na kontrolnú otázku: Akú farbu má SNEH?
(bez správnej odpovede automat nezaznamená Váš príspevok,
a obsah, ktorý ste napísali, sa stratí. Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU. )
Partnerské portále

Posledné reakcie

ReklamaNajdiskutovanejšie

KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | POHĽADNICE | ADRESÁR | REKLAMA | MAPA STRÁNOK | KONTAKT
Obsah stránok je predmetom autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona č.387/1997 Z.z. v platnom znení. Delphine Computers & Software Studio ochrana osobných údajov