Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | DOM A CHALUPA |                               ADRESÁR | REKLAMA | KONTAKT

NÁPOJE | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | ZAUJÍMAVOSTI | DOBRÉ RADY | GARDEN PARTY | VÝSTAVY | DISKUSIE K ČLÁNKOM                                                             MAPA STRÁNOK
Hľadať na stránkach

Nájdete nás aj
na FaceBook-u

Nájdete nás aj
na Youtube

Životné prostredie
PartnePartneri

Naposledy pridané


Najčítanejšie

Vyčistime si Slovensko dátum pridania
21-04-2008


Minister životného prostredia a medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme výzvu „Vyčistime si Slovensko“.

nahlasme cierne skladkyPri cestách sa vyskytuje veľa drobného odpadu. Je to výsledok našej bezohľadnosti a ľahostajnosti k životnému prostrediu.
Zastavme nezodpovedné konanie jednotlivcov.

Vyčistime si Slovensko


Prispejme k odstráneniu drobných odpadov pri cestách v okolí našich miest a obcí.

Keď uvidíte pri cestách takýto odpad, oznámte to na Obvodných úradoch životného prostredia SR alebo v kancelárii pre styk s verejnosťou na tel. čísle 02/5956 2222.

Nedovoľme, aby sa zo Slovenska stalo smetisko!

ODPADY NÁS OHROZUJÚ
V Slovenskej republike v roku 2006 vzniklo celkom 1 623 306 ton komunálnych odpadov čo predstavuje 301 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2005 to predstavuje nárast o 12 kg KO na obyvateľa.
V roku 2006 sa 78 % komunálneho odpadu skládkovalo, 12 % sa zneškodnilo spaľovaním a 3 % zhodnotilo kompostovaním.

Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu v roku 2006 predstavovalo 16 kg na obyvateľa a množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu predstavovalo 15 kg na obyvateľa. Z hľadiska zloženia komunálneho odpadu má najväčšie zastúpenie zmesový komunálny odpad (71%), nasleduje objemný odpad (9%), drobný stavebný odpad (6%), biologicky rozložiteľný odpad (5%) a odpad z čistenia ulíc (3%).

Na viac ako 5 miliónov obyvateľov Slovenska pripadá ročne približne 1,5 milióna ton domáceho odpadu, z toho podiel organických odpadov, ktoré je možné využiť na výrobu a ekologicky čistého bioplynu je asi 400 000 ton Na 100 000 obyvateľov pripadá ročne 30 000 ton domáceho odpadu, ktorý si vyžaduje 50 000 m3 komunálnych skládok. Z tohto množstva približne 15 000 ton pripadá na organické odpady, ktoré vyvíjajú energeticky zužitkovateľný a ekologicky čistý bioplyn.

Každá tona organického odpadu z domácností je schopná poskytnúť až 250 m3 bioplynu, ktorý v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla môže poskytnúť 390 kWh elektrickej energie a 700 kWh tepelnej energie napr. vo forme teplej vody.

Množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v SR má do roku 2010 v zmysle smerníc EÚ dosiahnuť hodnotu 50 kg na obyvateľa. Podiel obyvateľov zapojených do separovaného zberu má v roku 2010 dosiahnuť 80 %.
Finančné mechanizmy odpadového hospodárstva umožňujú v súčasnosti získať finančné prostriedky na separovaný zber z Environmentálneho fondu, Recyklačného fondu a fondov Európskej únie.
Priemerná miera zhodnocovania odpadov z obalov má v roku 2010 dosiahnuť 41,2 %.
Priemerná miera recyklácie odpadov z obalov má v roku 2010 dosiahnuť 39 %.
zdroj: MŽPSR

Autor:
   

verzia pre tlač

Reakcie na článok počet príspevkov: 0
Vaša reakcia:


Podpis:


Odpovedzte na kontrolnú otázku: Akú farbu má SNEH?
(bez správnej odpovede automat nezaznamená Váš príspevok,
a obsah, ktorý ste napísali, sa stratí. Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU. )
Partnerské portále

Posledné reakcie

ReklamaNajdiskutovanejšie

KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | POHĽADNICE | ADRESÁR | REKLAMA | MAPA STRÁNOK | KONTAKT
Obsah stránok je predmetom autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona č.387/1997 Z.z. v platnom znení. Delphine Computers & Software Studio ochrana osobných údajov